Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Mölndal

Maries rapport för juni

Rapport från vår gruppledare i fullmäktige I juni hade vi både våra sista Kommunstyrelsesammanträden (ett ordinarie 7/6 och ett extrainsatt 18/6) och vårt sista Kommunfullmäktigesammanträde (20/6) innan sommaruppehållet. Simhallen i Åby Den punkt på dagordningen som rönte stor uppmärksamhet på både KS extra insatta möte och på KFs sammanträde var ”Köp av temporär bassäng”. Där först Kommunstyrelsen, och sedan Kommunfullmäktige, beslutade att utöka investeringsbudget/plan 2018-2020, och gav chefen för lokalförsörjningsavdelningen i uppdrag att sätta igång och genomföra avrop och upphandlingar. Det handlar alltså om att, nu när Åbybadets 50 meters bassäng havererat totalt, skyndsamt ersätta denna tillfälligt tills en ny...

Högern och jämlikheten

Krönika av Joakim Ramberg Man säger ibland att vänstern har vunnit debatten om vinster i välfärden. En stor majoritet av svenskarna tycker att vinstuttag ur offentligt finansierad verksamhet är en dålig idé. Nu verkar samma sak hålla på att hända då det gäller jämlikheten. För vänsterpartiet har ju ekonomisk jämlikhet alltid varit en central fråga. På senare tid har även högerpartier tvingats erkänna att de stora klyftorna i Sverige är ett allvarligt problem. Det är fascinerande att se vilken retorik de tar till för att slippa göra något åt saken! De ökade klyftorna beror till allra största på att politiken...