• Hem
  • Våra förtroende...
sida
Emelie Wandel i fullmäktiges talarstol

Våra förtroendevalda

Under mandatperioden 2022-2026 är Vänsterpartiet Mölndal representerat på följande sätt (namn och epostadress):

Kommunfullmäktige

Ledamöter

Jerker Halling, jerker.halling snabel-a molndal.se

Anna Mårland, anna.marland snabel-a molndal.se

Joakim Ramberg, joakim.ramberg snabel-a molndal.se

Ronny Lindqvist, ronny47.rl snabel-a gmail.com

Annika Svengren, annika.svengren snabel-a molndal.se

Ersättare

Emelie Wandel

Lars Selin

Arvid Tunvall

Nämnder och styrelser

Kommunstyrelsen

Ledamot: Joakim Ramberg

Ersättare: Anna Mårland

Budgetberedningen

Adjungerad: Joakim Ramberg

Arbetsgivar- och organisationsutskottet

Ledamot: Joakim Ramberg

Social- och hållbarhetsutskottet

Ledamot och vice ordförande: Anna Mårland

Kommunrevisionen

Ledamot: Åke Nises, familjen.nises snabel-a gmail.com

Kommunens valberedning

Ledamot: Ronny Lindqvist, ronny.lindqvist snabel-a spray.se

Kultur- och fritidsnämnden

Ersättare: Roqiya Mooge

Miljönämnden

Ledamot: Anne Sjögren

Ersättare: Robert Mårland

Servicenämnden

Ledamot och vice ordförande: Lennart Svensson

Skolnämnden

Ledamot: Astrid Vikgren

Ersättare: Anna Mårland

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ledamot och vice ordförande, i nämnden och  i individutskottet: Jerker Halling

Ersättare: Tanya Charif

Tekniska nämnden

Ersättare: Alvaro Diaz

Ersättare: Arvid Tunvall

Utbildningsnämnden

Ledamot: Dylan Abdali

Vård- och omsorgsnämnden

Ledamot: Lars Selin

Ersättare: Emelie Wandel

Bolag inom Mölndals stad

Mölndalsbostäder AB:s styrelse

Ledamot: Marie Lindqvist (till bolagsstämma mars -23, sedan Arvid Tunvall)

Gunnebo Slott och Trädgårdar

Ledamot: Ronny Lindqvist

Interkommunala och regionala verksamheter

Vi representerar Mölndal i en del samarbeten med kringliggande kommuner

Göteborgs Tingsrätt

Nämndemän: Annika Jansson

Göteborgsregionens styrgrupp för miljö och samhällsbyggnad

Ledamot: Viktoria Eliasson

Kopiera länk