• Hem
  • Att vara medlem
sida

Att vara medlem

Välkommen som medlem

i Vänsterpartiet Mölndal!

Som medlem i vår partiförening väljer du själv vad du kan och vill göra. Du kommer regelbundet att få e-post från oss med information om olika aktiviteter. Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig!

Om du använder Facebook eller Instagram hittar du oss där. På Facebook har vi både en offentlig sida och en grupp för oss medlemmar: FB-grupp V Mölndal

Exempel på vad du kan göra

  • Delta på medlemsmöten och sociala aktiviteter.
  • Delta i våra diskussionsgrupper runt olika politikområden.
  • Vara med på våra öppna styrelsemöten.
  • Vara aktiv på sociala medier. Det är väldigt bra om våra inlägg blir gillade, kommenterade och delade!
  • Dela ut vår tidning.
  • Delta i “cykelaktioner” (vi ställer oss med kampanjcykeln på någon plats, bjuder på fika och pratar politik).
  • Kandidera till olika uppdrag. I föreningen och andra delar av partiet. Eller i kommunen, regionen eller riksdagen.
  • Bidra till kampfonden, plusgiro 24 49 36 – 1.

Kontakt

Föreningen kontaktas enklast via e-post: [email protected].

Vår lokal hittar du på gångavstånd från Mölndals station, på Störtfjällsgatan 112 (vid Kråkfoten).

Kontakt (ny sida)

Kopiera länk