sida

Tidning

Tidning

Med början inför 8 mars 2021 ger Vänsterpartiet Mölndal ut en egen tidning! Vi gör den i samarbete med både Vänsterpartiet nationellt och i vårt partidistrikt, Vänsterpartiet Väst.

Tidningen ska skickas ut till hushåll i Mölndal (inte alla), och delas ut då vi har tillfälle till det. För att vi ska kunna dela ut till fler hushåll, stöd gärna arbetet med ett bidrag på vårt plusgiro 24 49 36 – 1!

Dessutom har du möjlighet att här på hemsidan läsa den digitalt!

Vänstern i Mölndal, okt -23

Vänstern i Mölndal, 1 maj -22

Vänstern i Mölndal, nr 2 2021

Vänstern i Mölndal, nr 1_2021

Kopiera länk