• Hem
  • Motionsarkiv
sida

Motionsarkiv

Här samlar vi löpande de motioner och en del andra förslag som vi lägger i Mölndals kommun. Som en historik, och gärna som inspiration till andra partiföreningar om det kan ge idéer till motioner i er kommun.

2023

Tillsammans med MP och C har vi lagt en motion om ljusföroreningar – ett växande miljöproblem. Under behandling.

Motion Ljusföroreningar

Vi har lagt en motion om hyggesfritt skogsbruk. Väntar på behandling.

Motion Skogsbruk

Vi gjorde en egen budgetmotion inför 2024.

Vänsterpartiets förslag till budget 2024

Tillsammans med MP, C och KD motionerade vi om att Naturvårdsplanen bör följas upp och revideras. Detta sker nu, redan innan motionen hunnit upp i Fullmäktige.

Motion+om+revidering+och+uppföljning+av+Mölndals+Naturvårdsplan

Tillsammans med MP och C motionerade vi om att de underlag som tjänstemän nästan alltid ger inför politiska beslut, också ska innehålla en bedömning av sociala och miljömässiga konsekvenser. Idag är det bara de ekonomiska konsekvenserna som alltid belyses.

Motion+om+bredare+beslutsunderlag

2022

Vår motion om skolskjuts från fritidshem avslogs, men flera partier stödjer intentionen. Vi kommer att återkomma med en formulering som kan finna bredare stöd.

Motion ang skolskjuts från fritidshem

Vår motion om pedagogiska måltider avslogs. Vi kommer troligen att göra ett nytt försök med mer specifikt innehåll.

Motion (V) – Pedagogiska måltider i Mölndals skolor

2021

Vår motion om menssäkrade toaletter har lett till att det nu finns minst en sådan toalett på varje skola där det finns menstruerande elever. Vi hade velat ha detta på alla toaletter, vi följer upp frågan.

Februari 2024 kom en uppföljning (på vår begäran), och det är positivt. Kostnader och problem mindre än befarat, ca 400 000 om året. Vi fortsätter att följa frågan.

Motion menssäkrade toaletter

Motion (V) om Projektrelaterad styrning av värdeöverföringar från Mölndalsbostäder och Förbo

2020

Förord till Vänsterpartiets budgetförslag 2021-2023

Vänsterpartiets budgetförslag inkl avstämning finansiella mål 2021-2023

Motion om diskriminering i skolan nov 2020

Motion Namnberedningsgruppen

Motion om att utreda allmänna effektiviseringskrav

2019

16g Vänsterpartiets förslag till budget 2020-2022 (inkl justeringar till investeringsbudget)

Motion gällande särskilt stöd för elever i Mölndals stads grundskolor-190326

Motion om sociala investeringar

Kopiera länk