Nyheter

Insändare från Vänsterpartiet om skolan

Mölndalsposten-insändare

För er som inte kan logga in på MP, här kommer hela texten:

Vänsterpartiet säger nej till alla förslag på besparingar inom skolförvaltningen!

Vi kan inte stå bakom en nedmontering av för- och grundskolor i Mölndals stad. Konsekvenserna av besparingar blir att den redan ansträngda psykosociala arbetsmiljön inom för- och grundskolor blir ännu sämre. Skall vi kunna rekrytera personal, kan vi inte göra det med ännu sämre villkor än de vi redan har att erbjuda. Mölndal stads för- och grundskolor ligger redan i dagsläget bland de lägsta i landet när det kommer till lärartäthet och antal barn per pedagog i förskolans barngrupper. Barn skall inte på grund av förskolans öppettider tvingas flytta likt schackpjäser, till förskolor som inte ligger i deras närområde.

Specialpedagoger behövs för att kunna möjliggöra inkludering och anpassningar för barn med särskilda behov.

Mölndals stad behöver också kunna erbjuda fler särskilda undervisningsgrupper för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta är en målgrupp där behoven kommer att öka om föreslagna besparingar görs. Vi måste tänka framåt och långsiktigt – anställa mer personal och fasta vikarier på varje enhet. Barnen är det viktigaste vi har i samhället. Satsar vi inte på dem nu, kommer det att stå oss dyrt i framtiden!

Vi vill att skatterna höjs så att stadens för- och grundskolor blir attraktiva och ledande både ur ett rekrytering och elevperspektiv. Vi vill inte riskera att hamna i orealistiska besparingsåtgärder i framtiden.

Vänsterpartiet Mölndal genom Annika Svengren och Anna Mårland, skolnämnden.

Kopiera länk