Nyheter

Rapport från Kommunstyrelsen 2018-10-31

Kommunstyrelsens första möte denna nya mandatperiod inträffade som vanligt på en onsdag. Schemat för när alla nämnder och utskott sammanträder är noga uträknat för att klaffa med Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum. Och på grund av detta vill man ändra så lite som möjligt på dag och tid för mötena. Så för dem som sitter kvar i någon nämnd eller utskott över mandatperioder så brukar mötesdagar och tider vara desamma år efter år. Den stora praktiska förändringen för nu var placeringen, dvs var man satt och vem man fick som bordsgranne. Det känns lite som i skolan när man helt plötsligt blivit placerad på ett helt nytt ställe. Då majoritets-förhållandet förändrats denna mandatperiod fick vi nu en ny sida av bordet att sitta på. Intressant med lite nya vyer utanför…

Två från vänsterpartiet

Nytt för mandatperioden för vår del i Vänsterpartiet är även att vi är två som sitter i Kommunstyrelsen. Jag (Marie Lindqvist) som ordinarie, och Lennart Svensson som ersättare. Dagens sammanträde hade en del valärenden på dagordningen. Bl.a. så skulle ledamöter till alla Kommunstyrelsens utskott utses. För Vänsterpartiets del blev jag vald till ordinarie ledamot i Arbetsgivar- och organisationsutskottet, jag blev även vald till ordinarie ledamot och vice ordförande i det nya Sociala hållbarhetsutskottet, och Lennart blev vald till ersättare i Sociala hållbarhetsutskottet.

Budget 2019

På dagordningen fanns även den stora punkten Budget 2019 samt plan 2020-2021, investerings- och exploateringsbudget, och den kommunala utdebiteringen. Det var väl ingen kioskvältare direkt att den nya majoriteten (M, L, C, KD och MP) hade en egen budget som de drev igenom. Vi ansåg dock att den gamla majoritetens budget var bättre, då mer pengar skulle gått ut till verksamheterna om den hade gått igenom. Nu får vi vänta till Kommunfullmäktiges möte 21 november för att se om de står fast vid att driva igenom sina försämringar för verksamheterna och medborgarna. Om man vill följa det kan man via Mölndals stads hemsida lyssna på Kommunfullmäktiges sammanträde den 21/11 kl 18.00.

Namnbyten och planer

Några andra punkter på dagordningen var bl.a. några förslag på nya namn. Namnet Kållereds södra begravningsplats byts till Livereds begravningsplats då detta namn passar bättre och är kortare. Kvartersvägen från Idrottsvägen till Åbyvägen via travbanan, hotellet och mässhallen gavs namnet Åby Arenaväg. Det beslutades om ett utökat planuppdrag för Stadshuskvarteret, Forellen 1 m.fl. Tekniska förvaltningen har redan haft en medborgardialog om stadshusparken och i och med detta uppdrag tar man ett bredare grepp om hela området.

Det var 39 punkter på dagordningen till detta sammanträde. Vill man sätta sig in i detaljerna ännu mer så kan man på stadens hemsida läsa handlingarna.

För Vänsterpartiet Marie Lindqvist Kommunstyrelsen

Kopiera länk