Nyheter

Maries rapport för juni

Rapport från vår gruppledare i fullmäktige

I juni hade vi både våra sista Kommunstyrelsesammanträden (ett ordinarie 7/6 och ett extrainsatt 18/6) och vårt sista Kommunfullmäktigesammanträde (20/6) innan sommaruppehållet.

Simhallen i Åby

Den punkt på dagordningen som rönte stor uppmärksamhet på både KS extra insatta möte och på KFs sammanträde var ”Köp av temporär bassäng”. Där först Kommunstyrelsen, och sedan Kommunfullmäktige, beslutade att utöka investeringsbudget/plan 2018-2020, och gav chefen för lokalförsörjningsavdelningen i uppdrag att sätta igång och genomföra avrop och upphandlingar.
Det handlar alltså om att, nu när Åbybadets 50 meters bassäng havererat totalt, skyndsamt ersätta denna tillfälligt tills en ny simhall står på plats.
Under åtminstone två mandatperioder, har de politiker som haft mandat att bestämma hur badet och dess framtid ska se ut, diskuterar och undersökt och diskuterar igen. Utan att komma till beslut i frågan. Kultur- och fritidsförvaltningen har genomlyst frågan, och underlag har funnits för att kunna gå vidare.
Men i denna frågan har politikerna i de största partierna inte varit överens och därför står vi här idag utan vår 50 meters bassäng och med en simhall som har nått vägs ände.
Det stora hindret i att kunna komma vidare har varit att man inte kunnat enas om hur stor simhall man ska ha, och hur mycket det får kosta. Och detta har varit en fråga där man tyckt det skulle vara bra om alla partier hade kunnat vara överens. Så under tiden man försökt komma framåt i frågan, gemensamt alla partier, har tiden gått och bassängen höll inte längre.
Så strävan att komma överens har varit behjärtansvärd, men nu får vi konstatera att tiden har runnit ifrån oss, och majoriteten var nu tvungen att ta beslut i frågan. Och trots oppositionens åsikter ang beslutet kan vi nu äntligen börja ta stegen mot en ny simhall. Att beställa en temporär bassäng är början till att låta simundervisning och simträning komma igång igen, och början till vad som komma skall.
Diskussionen i frågan mellan majoritet och opposition gällde inte frågan om simhall i sig. Utan frågan om hur man bäst får en temporär lösning medan man väntar på den nya simhallen. Det finns olika metoder för detta, och även olika kostnadskalkyler.
Majoriteten gick på lokalförsörjningens förslag, dvs det förslag som vår avdelning som tar hand om våra lokaler och byggnader undersökt sig fram till, och kände var det bästa alternativet. Både med hänsyn tagen till simhallens skick, bassängernas skick, och ekonomin. Alltså det bästa för kommunen som fackmännen bedömer det.
Men politikerna i oppositionen godtog inte det, utan hade ett eget förslag.
Jag tycker att som politiker måste man inse när man ska förlita sig på expertisen, dvs tjänstemännen som är anställda av oss just i den kapaciteten. Politiker vet inte alltid bäst. I denna fråga kändes det som om det var för många kockar, för att soppan skulle bli bra.
Jag känner mig nöjd med det beslut som togs, även om jag hade önskat att de hade fått tummen ur och börjat bygga på en ny simhall medan man ännu hade tid.

Budgetdiskussion

Den andra punkten på dagordningen som rönte uppmärksamhet på Kommunfullmäktiges sammanträde (det brukar inte bli några diskussioner ang budget på Kommunstyrelsens sammanträde) var budgeten. Nämndernas utgiftstak 2019, Investerings- och exploateringsbudget för 2019-2021, och den Kommunala utdebiteringen (dvs den kommunala skattesatsen).
Alla partier går upp och talar i frågan. Majoritetens förslag till budget var den budget det beslutades skulle gälla.
För att få det lite mer livat i mitt tal så gjorde jag inte som alla andra, dvs gick upp och berättade om några saker jag ville lyfta fram som speciellt bra i det förslag som låg till beslut. Istället talade jag om budgeten i liknelsen av ett brödbak. Vi behöver alla samma ingredienser för att kunna baka ett bröd. Men även om vi alla är överens om huvudingredienserna så är det alltid någon som vill ha något extra i sitt bröd, t ex russin eller frön av något slag. Det är så det går till att göra en budget. I det stora hela är vi alla överens, men när det gäller det lilla extra ska alla vara individualister. Och det är just det också att det är de små summorna som det tjafsas mest om mellan politiker, när det är jättesummor i en hel kommuns budget. Och det är ju det tjafset som oftast når medborgarna. Istället för att få hela bilden, att vi i kommunen driver en jätteorganisation som ger medborgarna en bra verksamhet på alla sätt och vis, så ser medborgarna bara en liten del av det hela när det skrivs om t ex en verksamhet (av många) i tidningen.

Kommunen får en “kundtjänst”

På Kommunstyrelsens sammanträde 7/6 beslutades även att en kommungemensam Kundtjänst ska inrättas under 2019. Det kommer att ta ett tag innan den är i full funktion då det inte enbart handlar om att man som medborgare ska slussas vidare via en kanal.
Denna kundtjänst ska ha mycket större kapacitet än så. Det handlar dels om att digitalt kunna sköta många av sina ärenden så att man med lite stöd från kundtjänsten kan hitta till t ex de blanketter man behöver fylla i för att få hjälp med sitt behov, till att kundtjänsten ska kunna hjälpa medborgarna med avancerade frågeställningar ang specifika ärenden. Man ska inte behöva ringa runt till flera förvaltningar för att hitta rätt person som t ex kan ta hand om din specifika fråga, utan kundtjänsten ska kunna klara av att hantera de flesta av medborgarnas frågeställningar redan vid det första samtalet in till kommunen. Detta är en stor omställning för den kommunala organisationen som kommer ta tid att implementera, men som kommer att vara en stor förbättring för både medborgaren och organisationen i slutändan.

Skolutbyggnad

Man beslutade även på KS 7/6 att Lackarebäcksskolan skulle byggas ut för att kunna rymma fler elever. I takt med att antalet barn ökar i vissa områden ser man även behov av att öka kapaciteten i våra skolor. Här fanns utrymme till att utöka skolans ytor vilket nu kan starta. Byggnadsarean kommer att öka med ca 1100kvm.

Ny kommunal organisation på gång

På Kommunfullmäktiges möte beslutade man även att förändra den politiska organisationen. Detta då det under flertalet mandatperioder politiskt diskuterats att det behövts en förändring för att få en mer ändamålsenlig politisk organisation. Nu hade man äntligen kommit hyfsat överens i en arbetsgrupp bestående av politiker från Kommunfullmäktiges alla partier. Men när arbetsgruppens förslag kom till Kommunstyrelsens arbetsutskott valde de att ändra i förslaget. Det var sedan detta förslag som nu kom till Kommunstyrelsen och sedan till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige valde att avvakta med några förändringar, enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut. Detta då man inom tjänstemannaorganisationen redan håller på och ser över vissa delar i och med att den nya kundtjänsten ska börjas införas from 2019. Så fortsättning följer i denna fråga, då partierna var överens om att förändringar behövs men valde att avvakta med denna del så länge.

Och är man intresserad av att veta mer från de sista mötena innan sommaruppehållet kan man läsa protokollen på stadens hemsida.

Trevlig sommar!

För Vänsterpartiet

Marie Lindqvist

Gruppledare V
Ledamot i Kommunstyrelsen
Ledamot i Kommunfullmäktige

Kopiera länk