sida

Våra förtroendevalda

Under mandatperioden 2018-2022 är Vänsterpartiet Mölndal representerat på följande sätt (namn och epostadress):

Kommunfullmäktige

Ledamöter

Marie Lindqvist, lindqvistabrahamson snabel-a gmail.com

Lennart Svensson, ptl.svensson snabel-a gmail.com

Marie Nyman, lyckogatan6 snabel-a gmail.com

Jerker Halling, jerker.halling snabel-a molndal.se

Viktoria Eliasson, viktoriae snabel-a bredband.net

Ersättare

Jan Kronberg, j.a.kronberg snabel-a gmail.com

Annika Svengren, svengren.annika snabel-a gmail.com

Ronny Lindqvist, ronny47.rl snabel-a gmail.com

Nämnder och styrelser

Kommunstyrelsen

Ledamot: Marie Lindqvist, lindqvistabrahamson snabel-a gmail.com

Ersättare: Lennart Svensson, ptl.svensson snabel-a gmail.com

Budgetberedningen

Ledamot: Marie Lindqvist, lindqvistabrahamson snabel-a gmail.com

Arbetsgivar- och organisationsutskottet

Ledamot: Marie Lindqvist, lindqvistabrahamson snabel-a gmail.com

Social- och hållbarhetsutskottet

Ledamot och vice ordförande: Marie Lindqvist, lindqvistabrahamson snabel-a gmail.com

Ersättare: Lennart Svensson, ptl.svensson snabel-a gmail.com

Kommunrevisionen

Ledamot: Åke Nises, familjen.nises snabel-a gmail.com

Kommunens valberedning

Ledamot: Ronny Lindqvist, ronny.lindqvist snabel-a spray.se

Vård- och omsorgsnämnden

Ledamot i nämnden och i dess AU: Lars Selin

Ersättare: Joakim Ramberg

Skolnämnden

Ledamot, i nämnden och dess AU: Annika Svengren

Ersättare: Annalotta Mårland

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ledamot och vice ordförande i individutskottet: Jerker Halling

Ersättare: Anna Persson

Kultur- och fritidsnämnden

Ledamot och vice ordförande: Marie Lindqvist

Ersättare: Hannah Nyman

Tekniska nämnden

Ledamot: Viktoria Eliasson

Ersättare: Alvaro Diaz

Utbildningsnämnden

Ledamot: Dylan Abdali

Valnämnden

Ledamot: Annika Jansson

Bolag

Mölndals Energi AB:s syrelse

Ledamot: Jan Kronberg

Mölndala fastighets AB:s styrelse

Ledamot: Lennart Svensson

Mölndalsbostäder AB:s styrelse

Ledamot: Marie Lindqvist

Mölndals parkerings AB:s styrelse

Ledamot: Ronny Lindqvist

Interkommunala och regionala verksamheter

Vi representerar Mölndal i en del samarbeten med kringliggande kommuner

Göteborgs Tingsrätt

Nämndemän: Eva Selin

Göteborgsregionens styrgrupp för miljö och samhällsbyggnad

Ledamot: Viktoria Eliasson

Förbo:s styrelse

Ersättare: Joakim Ramberg

Kopiera länk