sida

Våra förtroendevalda

Under mandatperioden 2018-2022 är Vänsterpartiet Mölndal representerat på följande sätt (namn och epostadress):

Kommunfullmäktige

Ledamöter

Marie Lindqvist, lindqvistabrahamson snabel-a gmail.com

Lennart Svensson, ptl.svensson snabel-a gmail.com

Marie Nyman, lyckogatan6 snabel-a gmail.com

Jerker Halling, jerker.halling snabel-a molndal.se

Viktoria Eliasson, viktoriae snabel-a bredband.net

Ersättare

Jan Kronberg, j.a.kronberg snabel-a gmail.com

Annika Svengren, svengren.annika snabel-a gmail.com

Ronny Lindqvist, ronny47.rl snabel-a gmail.com

Nämnder och styrelser

Kommunstyrelsen

Ledamot: Marie Lindqvist, lindqvistabrahamson snabel-a gmail.com

Ersättare: Lennart Svensson, ptl.svensson snabel-a gmail.com

Budgetberedningen

Ledamot: Marie Lindqvist, lindqvistabrahamson snabel-a gmail.com

Arbetsgivar- och organisationsutskottet

Ledamot: Marie Lindqvist, lindqvistabrahamson snabel-a gmail.com

Social- och hållbarhetsutskottet

Ledamot och vice ordförande: Marie Lindqvist, lindqvistabrahamson snabel-a gmail.com

Ersättare: Lennart Svensson, ptl.svensson snabel-a gmail.com

Kommunrevisionen

Ledamot: Åke Nises, familjen.nises snabel-a gmail.com

Kommunens valberedning

Ledamot: Ronny Lindqvist, ronny.lindqvist snabel-a spray.se

Vård- och omsorgsnämnden

Ledamot i nämnden och i dess AU: Lars Selin

Ersättare: Joakim Ramberg

Skolnämnden

Ledamot, i nämnden och dess AU: Annika Svengren

Ersättare: Annalotta Mårland

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ledamot och vice ordförande i individutskottet: Jerker Halling

Ersättare: Anna Persson

Kultur- och fritidsnämnden

Ledamot och vice ordförande: Marie Lindqvist

Ersättare: Hannah Nyman

Tekniska nämnden

Ledamot: Viktoria Eliasson

Ersättare: Alvaro Diaz

Utbildningsnämnden

Ledamot: Dylan Abdali

Valnämnden

Ledamot: Annika Jansson

Förbo:s styrelse

Ersättare: Joakim Ramberg (Nytt val görs i april -19)

Göteborgs Tingsrätt

Nämndemän: Eva Selin, Ia Björdén, Annika Jansson

Bolag

I bolagen väljs styrelserna vid andra tillfällen än nämnderna. Nedanstående gäller december 2018, kan ändras under våren redan.

Mölndals Energi AB:s syrelse

Ledamot: Jan Kronberg

Mölndala fastighets AB:s styrelse

Ledamot: Jan Jonsson

Mölndalsbostäder AB:s styrelse

Ledamot: Marie Lindqvist

Mölndals parkerings AB:s styrelse

Ledamot: Ronny Lindqvist


Fram till december2018 ser det ut så här:

Ledamot i kommunstyrelsen Marie Lindqvist, lindqvistabrahamson snabel-a gmail.com

Ledamot i planeringsutskottet Marie Lindqvist, lindqvistabrahamson snabel-a gmail.com

Arbetsgivar- och organisationsutskottet Marie Lindqvist, lindqvistabrahamson snabel-a gmail.com

GR:s Förbundsfullmäktige Marie Lindqvist, lindqvistabrahamson snabel-a gmail.com

Ersättare i Serviceutskottet Marie Lindqvist, lindqvistabrahamson snabel-a gmail.com

 Byggnadsnämnden

Ordförande Lennart Svensson, ptl.svensson snabel-a gmail.com

Ersättare Stina Roempke, stinaroempke snabel-a yahoo.com

Ledamot Kultur och Fritid Jessica Wetterling, zichy_ snabel-a msn.com

Miljönämnden

Ledamot Lars Selin, larsselin snabel-a telia.com

Ersättare Viktoria Eliasson, viktoriae snabel-a bredband.net

Ledamot Skolnämnden Annika Svengren, svengren.annika snabel-a gmail.com

Social och arbetsmarknad, Ledamot i Arbetsutskottet och ordf i sociala utskottet Jerker Halling, jerker.halling snabel-a molndal.se

Ersättare i Tekniska nämnden Åke Nises, familjen.nises snabel-a gmail.com

Ledamot i Utbildningsnämnden Dylan Abdali, dylan.abdali snabel-a ostra.goteborg.se

Ledamot i Valnämnden Eva Magnusson, magnussonevaeva snabel-a hotmail.com

Vård- och omsorgsnämnd, ledamot i arbetsutskottet Marie Lindqvist, lindqvistabrahamson snabel-a gmail.com

Ledamot i Styrelsen för stiftelsen Delbanko pensionsfond och uppförande av arbetarbostäder Eva Magnusson, magnussonevaeva snabel-a hotmail.com

Styrelseledamot i Stiftelsen Tuleboborgen Marie Lindqvist, lindqvistabrahamson snabel-a gmail.com

Tingsrätten

Nämndeman Eva Selin, evalinnea snabel-a telia.com

Nämndeman Barbro Glansén, baglansen snabel-a gmail.com

Ersättare i kommunens valberedning Jerker Halling, jerker.halling snabel-a molndal.se

Ledamot i Kommunrevisionen Eva Magnusson, magnussonevaeva snabel-a hotmail.com

Styrelseledamot i Mölndals Energi AB Jan Kronberg, j.a.kronberg snabel-a gmail.com

Styrelseledamot i Mölndalsbostäder AB Marie Lindqvist, lindqvistabrahamson snabel-a gmail.com

Styrelseledamot i Parkeringsbolaget AB Ronny Lindqvist, ronny.lindqvist snabel-a spray.se

Styrelseledamot i MölnDala Fastighets AB Jan Jonsson, jan.jonsson3 snabel-a telia.com

Ersättare i Styrelsen för Förbo AB Joakim Ramberg, joakim.ramberg snabel-a startmail.com

God man enligt Fastighetslagen Ronny Lindqvist, ronny.lindqvist snabel-a spray.se

Ordinarie i Regionfullmäktige Västra Götaland Jessica Wetterling, zichy_ snabel-a msn.com

 

Kopiera länk