Nyheter

Det nya styret i Mölndal tar form

Miljöpartiet och Alliansen är nu officiellt överens om att bilda styrande majoritet i Mölndal.

För oss i Vänsterpartiet och för S innebär det att vi nu ska driva oppositionspolitik. Genom att vi nu har ett mandat till, och genom valteknisk samverkan med S i fullmäktige, har V fått möjlighet att tillsätta ett större antal poster än under förra mandatperioden. Några få har redan fått namn, och valts av fullmäktige, övriga ska tillsättas i november-december.

Kommunstyrelsen

Ordinarie: Marie Lindqvist

Ersättare: Lennart Svensson

Marie ska också vara vice ordförande i Social- och Hållbarhetsutskottet, ledamot i Arbetsgivar- och Organisationsutskottet, och i Budgetberedningen. Lennart ska vara ledamot i Social- och Hållbarhetsutskottet.

Kommunens valberedning

Ledamot: Ronny Lindqvist.

Kommunrevisionen

Ledamot: Åke Nises

Nämnden för vård och omsorg

Ledamot + ersättare

Skolnämnden

Ledamot + ersättare

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ledamot + ersättare

Kultur- och fritidsnämnden

Ledamot + ersättare

Tekniska nämnden

Ledamot + ersättare

Utbildningsnämnden

Ledamot + ersättare

Bolag

Styrelseledamot i Mölndals energi, Mölndala fastighets AB, Mölndalsbostäder och Mölndals Parkering AB.

 

 

Kopiera länk