Nyheter

Invigning av Bifrostparken

Den 1 september, kl. 13.30–17.30, invigdes delar av Bifrostparken med ett stort kalas i området. Parken är dels ett resultat av ”Samhällsarbete Bifrost”:s Trygghetsvandring 2015 där boende fick uttrycka behov de upplevde i området, dels ett nära samarbete med Västerbergs­skolans elever, elevråd och brukarråd.

Niomannaplanen ”Bifrostvallen” står klar, likaså två hundrastgårdar samt en boulebana. Lagom till invigningen tillkom en hinderbana som löper längs med skogen vid Pinnharvsgången. Under hösten tillkommer dessutom lekområde med klätternät, studsmattor, sittplatser, musikanläggning samt grillplats. Ätbara växter, frukt- och bärbuskar ska också planteras.

Länk till ”Samhällsarbete Bifrost”

Vänsterpartiet var naturligtvis med på invigningen 1 september.

Mycket folk, många intresserade av och positiva till oss och vår politik. Många flygblad delades ut.

Lars fick också, liksom representanter från övriga partier, tillfälle att från scenen berätta hur vi ser på ”jämlik hälsa”. Hela talet ser du här.

Jämlik hälsa

En jämlik hälsa går bara att uppnå i ett samhälle där verklig jämlikhet råder.

Verklig jämlikhet ger bra levnadsvillkor som ger förutsättningar för en god hälsa.

Jämlik hälsa kräver också en rättvis tillgång till hälso- och sjukvård.

Hälso- och sjukvårdslagen säger:

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Så har det inte blivit. Tvärtom. Hälso- och sjukvård har blivit allt mer ojämlik.

Skattesänkningar har utarmat vården

Privatiseringar har slösat bort skattepengar

Privata sjukvårdsförsäkringar har gett rika människor förtur i vårdköerna.

Så kan vi inte ha det. Vi måste ha råd att betala våra sjuksköterskor och andra inom vården så att de stannar i jobbet. Och bemanna med fler så att arbetsmiljön blir bättre, stressen minskar och att vi kan erbjuda kortare arbetstid.

Det är Vänsterpartiet som står för den politiken. Så rösta på Vänsterpartiet!

Kopiera länk