Nyheter

Vårt förstanamn intervjuad i Mölndalsposten

Vänsterpartiets förstanamn till kommunfullmäktige i Mölndal, Marie Lindqvist, denna vecka i intervju i Mölndalsposten. Se hela texten nedan.

Det har gått sådär hittills. Men Marie Lindqvist tänker fortsätta kämpa för mindre barngrupper i förskolan. För att lyckas hela vägen skulle hon inte ha något emot att höja Mölndals låga kommunalskatt.

Ni har varit med och styrt Mölndal i fyra år tillsammans med S, MP och KD. Vilken prägel har just Vänsterpartiet satt på samarbetet?

– Vi har ju många frågor gemensamt, främst med Socialdemokraterna. Bland annat barngrupper och jämlika löner, vara en bättre arbetsgivare… Vi har också kämpat för kommunekolog och grönstråket från Änggårdsbergen till Sandsjöbacka.

Är det något som ni aldrig hade beslutat om ifall ni hade fått bestämma själva?

– Ja, vi anser att skola, vård och omsorg ska vara i kommunal regi. Lagen om valfrihet gillar vi ju inte. Inte på grund av att företag inte kan göra bra arbete utan för att vi har begränsad insyn i verksamheten och inte kan garantera kvalitén i den verksamheten på samma sätt som i den egna.

Men kan kvalitén garanteras? Vi har en situation där hemtjänsten läcker pengar samtidigt som vi haft en debatt i Mölndals-Posten där både brukare och personal talar om att det är för mycket fokus på tidspress och pengar?

– Vi har gått in och tittat på områdesnivå och sett att det finns olika orsaker till att det inte stämmer på olika ställen. Vissa områden klarar det utmärkt, och det är de där det finns chefer på plats, rätt schema och de utför det som brukarna behöver. Det är ju detta som är bra med en kommunal verksamhet, där har vi verktyg att gå in och titta, det hade vi aldrig haft i en privat.

Era motståndare skulle kanske säga att den kommunala hemtjänsten inte klarar sitt uppdrag och använda det som argument för att det inte är givet att kommunen klarar verksamheten bäst?

– Om man går in och tittar så ser vi att vi har lika stor spridning av nöjdhet i de kommunala boendena som i de privata. Men det är ju så att vi också behöver lägga mer pengar på vård och omsorg, och det har vi också sagt i budgetberedningen.

Skulle hemtjänstens problem kunna vara ett argument för att lägga ut den på entreprenad och låta andra utföra den?

– Jag tror inte att det blir bättre. Nu har vi verktyg att rätta till det som inte funkar. Den möjligheten har vi inte om vi lagt ut det. Titta på hur det var när vi fick problem på Fässbergshemmet. Då får vi i stället säga upp avtalet och så blir det massa trassel för brukarna.

Mölndal har näst lägst kommunalskatt i Västra Götaland och den har legat oförändrad under hela ert styre. Det låter inte som klassisk vänsterpartistisk politik?

– Nej. Det är ju en del i att samarbeta med andra. Men vi vill höja skatten för att klara av de sakerna som vi har behov av.

En del menar ju att det alltid finns behov – att om man jämt vrider på skattekranen så missar man andra möjligheter?

– Frågan är ju om vi bara ska klara det som lagen kräver eller ska vi också ha råd med förebyggande åtgärder som gör att vi på sikt sparar pengar? Då tycker vi att det borde finnas en budget även för de förebyggande sakerna.

Ni har varit med och infört gratis Västtrafikkort för pensionärer och även för ungdomar enligt vissa villkor. Är det inte så att de flesta hade kunnat betala de där resorna själva, utan skattebetalarnas hjälp?

– Det är väldigt många som inte har den möjligheten. Ska man verkligen behöva redovisa sin inkomst för att få ett busskort av kommunen? Då känns det bättre att ge alla ungdomar och äldre samma möjlighet.

16,9 barn är snittet i förskolegrupperna just nu, näst högst i Göteborg och betydligt högre än rikssnittet. Varför ser det ut så när Vänsterpartiet har varit med och styrt i fyra år?

– Det hade det inte gjort om vi hade fått alla röster, då hade vi investerat i fler förskolor.

Men är det verkligen så att ni gått till era kamrater och sagt att ni vill lägga flera hundra miljoner på nya förskolor – och så har de andra sagt nej?

– Nej, men det kan ju ändå vara så att man gör olika prioriteringar. Vissa saker är viktigare för andra än för en själv.

Det pågår ett förskoleuppror över hela landet, också i Mölndal. En av deras huvudteser är att detta faktiskt är en fråga om vilja och prioriteringar. Har de rätt?

– Det är lite en fråga om prioritering, ja. Men det största problemet är det skick som våra lokaler befinner sig i. Vi har en jätteansträngd situation när det gäller att bygga nytt. Man måste se på både förskolor och skolor, och då går det inte så fort som folk önskar. Jag hade också velat att man skulle haft alla pengar i världen och bara göra det. Men det har vi inte.

Trygghetsfrågorna har varit stora under mandatperioden, det har talats mycket om öppet missbruk i centrala Mölndal och polisen har vittnat om att många pratar med dem om sina känslor av otrygghet. Vad är din och Vänsterpartiets lösning ?

– Nu ställer du en konstig fråga. Jag har faktiskt aldrig känt mig otrygg i Mölndal, men jag kan förstå att andra kan känna det. Mycket hör nog ihop med att det byggs och att det finns områden som inte är öppna, där det inte rör sig folk. Jag tror att vi inte har samma problem när det är färdigt i Mölndal.

Ni slåss mycket för fler hyresrätter, och billiga hyresrätter framför allt. Det går väl sådär, eller?

– Ja, marknaden är tyvärr emot oss. Nu kommer vårt parti centralt med förslag om hur man kan få till andra lösningar, med billigare hyror och subventioner av bostadsbyggande. Vi tycker det är en bra ide att hålla nere byggkostnaderna så att vi kan få en bredd i avgifterna på hyresmarknaden, inte bara dyra hyreslägenheter.

Vilka vill ni samarbeta med efter valet?

– I nuläget kan vi tänka oss att samarbeta med alla partier som idag sitter i kommunfullmäktige i Mölndal, förutom Sverigedemokraterna. En förutsättning i ett samarbete är ju att man delar vissa värderingar. Och att man som parti får möjlighet att genomföra det man vill.

Så hur går det i valet?

– Bra. Vi brukar följa rikstrenden och än så länge ser det ju bra ut.

 

Fredrik Hofflander

fredrik.hofflander@molndalsposten.se

031–86 84 23

Kopiera länk