Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Mölndal

Maries rapport för juni

Rapport från vår gruppledare i fullmäktige I juni hade vi både våra sista Kommunstyrelsesammanträden (ett ordinarie 7/6 och ett extrainsatt 18/6) och vårt sista Kommunfullmäktigesammanträde (20/6) innan sommaruppehållet. Simhallen i Åby Den punkt på dagordningen som rönte stor uppmärksamhet på både KS extra insatta möte och på KFs sammanträde var ”Köp av temporär bassäng”. Där först Kommunstyrelsen, och sedan Kommunfullmäktige, beslutade att utöka investeringsbudget/plan 2018-2020, och gav chefen för lokalförsörjningsavdelningen i uppdrag att sätta igång och genomföra avrop och upphandlingar. Det handlar alltså om att, nu när Åbybadets 50 meters bassäng havererat totalt, skyndsamt ersätta denna tillfälligt tills en ny...